08:00
09:00
Registrace a ranní káva
09:00
12:30
Dopolední program
12:30
14:00
Oběd
14:00
17:45
Odpolední program
17:45
18:00
Tombola
19:30
23:30
Večerní program - poplatek SUPER

Program

Změna programu je možná a vyhrazená.

8:00 - 9:00

Registrace a ranní káva

9:00 - 12:30

Dopolední program

12:30 - 14:00

Oběd

14:00 - 17:45

Odpolední program

17:45 - 18:00

Tombola

19:30 - 23:30

Večerní program - poplatek SUPER