08:00
09:00
Registrace a ranní káva
09:00
12:30
Dopolední program
12:30
14:00
Oběd
14:00
17:45
Odpolední program
17:45
18:00
Tombola
19:30
23:30
Večerní program - poplatek SUPER

Pro partnery

Kontaktní osoby

Eva Špindlerová
jednatelka (partnerství)
+420 777 871 591
Jana Apolínová
produkce (administrativa, registrace, ubytování)
+420 728 306 688

Konference KKDS Sítě Plzeň 2023 je pořádána společností ISP Legal & Technologies s.r.o. a v produkci PEM Communication s.r.o.

Proběhne v prostorách hotelu PARKHOTEL PLZEŇ ve čtvrtek 21. září 2023.

 

 • předpokládaný počet účastníků je 500 osob
 • registrace účasti i ubytování včetně zástupců partnerů probíhá pouze registrací prostřednictvím registračního formuláře 
 • otevíráme možnost registrovat se na akci ve dvou úrovních: Standard (jen na konferenci) nebo Super (na konferenci včetně účasti na večerním programu), přičemž každý Partner konference má v rámci partnerského poplatku zahrnuty 2 vstupy Super zdarma, pro ostatní zástupce firmy nebo hosty je třeba v registraci správně zvolit, který druh účastnického poplatku objednáte
 • prosíme o vyplnění všech položek v registračním formuláři
 • prosíme o úhradu poplatků do 31. 8. 2023, v případě opačném si produkce vyhrazuje právo registraci včetně ubytování stornovat

 

Partnerství

 • Konferenci KKDS Plzeň může podporovat 5 Hlavních partnerů a až 45 Partnerů 
 • každá společnost, která se stala Partnerem konference, má podmínky partnerství uvedené v potvrzené objednávce
 • Partner má v partnerském poplatku zahrnuty 2 účastnické vstupy Super zdarma
 • Partner nemá v partnerském poplatku zahrnuté ubytování, ubytování je nutné objednat prostřednictvím registračního formuláře, partnerům garantujeme ubytování v hotelu PARKHOTEL PLZEŇ při registraci do 30. 6. 2023
 • v registračním formuláři prosím nezapomeňte zvolit v poli Účastník/ Partner/ Hlavní partner pozici Partner
 • výběr místa pro stánek podléhá časovému pořadí, v němž byla potvrzena objednávka partnerství

 

Stavba výstavních stánků

 • velikost výstavního prostoru: 2,5x 2 m
 • vybavení připravené produkcí: 1x stůl, 2x židle
 • termín přípravy stánků: středa 20. 9. 2023 od 18:00
 • vstup do konferenčního sálu: středa 20. 9. 2023 od 18:00
 • uzavření prostor pro přípravu: středa 20. 9. 2023 ve 23:00
 • vlastní vybavení: prodlužovačka
 • POZOR: stavba všech expozic musí být dokončena ve středu 20. 9. 2023 do 23:00 hodin!

 

Vklad materiálů do tašek pro účastníky

 • termín dodání materiálů: nejpozději ve středu 20. 9. 2023 do 18:30 - v případě dodání materiálů později NENÍ možné zařadit materiály ke kompletaci!!!
 • počet: 300 ks
 • maximální akceptovaná velikost: A4 (pokud máte více listů, je nutné je dodat v 1 složce)
 • materiály je možné dodat následujícími způsoby:
 • zaslat na adresu hotelu s doručením v termínu od 11. 9. 2023 do 19. 9. 2023, zásilka musí být označena "Konference KKDS PLZEŇ 21. 9. 2023"
 • předat na místě produkci nejpozději ve středu 20. 9. 2023 do 18:30

 

Přednáška

 • všechny společnosti, které mají zařazenou přednášku do programu, mají tuto skutečnost potvrzenu objednávkou
 • všechny prezentace budou probíhat ze společného notebooku napojeného na ozvučení a další techniku - NENÍ možné připojit vlastní notebook
 • požadovaný formát: ppt 
 • termín dodání přednášek: pátek 15. 9. 2023
 • adresa dodání přednášek: apolinova@pemcom.cz

 

Produkci akce zajišťuje:

PEM Communication s.r.o.

Lužná 716/2, 160 00 Praha 6

IČ: 284 31 626, DIČ: CZ28431626

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městakým soudem v Praze, oddíl C, vložka 141017

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú.: 3768529001/5500