08:00
08:45
Registrácia
08:45
09:00
Privítanie a predstavenie programu
Jakub Rejzek
prezident VNICTP z.s.
09:00
09:30
Ericsson: Rádiové spoje pre vysokorýchlostné siete
Jaroslav Švarc
Technical sales manager transport
09:30
10:00
Energotel: Optická sieť novej generácie pre operátorov
Peter Flesar
Obchodný riaditeľ
Michal Lonček
Senior systémový inžinier
10:00
10:20
Východoslovenská distribučná: Smart grid ako win-win príležitosť pre zákazníka, ISP aj VSD
Ivan Trpčevski
Business development
10:20
10:40
ANTIK Telecom: Skúsenosti s využívaním veľkoobchodného prístupu ku koncovým klientom cez sieť VSD
Peter Blaas
Business Development Director
10:40
10:50
ALPI: Novela vyhlášky o výstavbe – závesné vedenia
Marek Petruška
tajomník
10:50
11:10
AK Šrubař & Partners: Aktuálne otázky závesných sietí
Luděk Šrubař
Managing partner
11:10
11:30
SITEL: MSS OPTO – optický zemný stĺpik pre siete FTTC a FTTH; využitie dát v energetických stĺpikoch
Marek Sodoma
Obchodní zástupce
11:30
11:50
Vanco, ISP Legal & Technologies: WiFi 6, teda 802.11ax. Nový bezdrôtový štandard, ktorý nahrádza 802.11ac
Jan Stejskal
Chief Technology Officer
11:50
12:20
Vanco, ISP Legal & Technologies, MikroTik: 5G siete: Čo to vlastne znamená 5G sieť pre fixného bezdrôtového operátora
Jakub Rejzek
prezident VNICTP z.s.
Jan Stejskal
Chief Technology Officer, Vanco
Martin Krug
MikroTik Academy
Ivan Dolnák
MikroTik Certified Trainer, Univerzita v Žilině
12:20
12:30
Fórum pre komunikačné technológie: Aktuálny stav podpory príprav pre budovanie 5G sietí na Slovensku
Ján Šebo
predseda
12:30
13:30
Obed
13:30
13:50
NIX.sk: Mít IPv6 či nemít IPv6? IPv6 se snaží nahradit protokol IPv4 už 25 let, přesto nevítězí
Marian Rychtecký
Technický riaditel, NIX.sk/NIX.cz
13:50
14:20
ISP Legal: IPv4 a IPv6. Téma protokolov prizmou peňazí, teda finančných výhod pre operátora a pre užívateľov
Martin Krug
MikroTik Academy
Ivan Dolnák
MikroTik Certified Trainer, Univerzita v Žilině
Marian Rychtecký
Technický riaditel, NIX.sk/NIX.cz
14:20
14:40
ANTIK Telecom: Novinky v oblasti satelitnej televízie pre regionálnych ISP
Peter Blaas
Business Development Director
14:40
15:00
WC NET: Robotické protahování optického vlákna až do domu
Michal Najman
ISP provider a vynálezce :-)
15:00
15:05
RACOM: Uvedenie spoja RAy3 vo voľnom pásme 17 GHz na trh. Slovenská premiéra zariadení
David Němec
obchodní riaditel, VANCO
Jiří Hlaváč
product manager, RACOM
15:05
15:25
Summit Developement: Vysokorychlostní rádiové spoje s 5G-ready modemem vyvinutým společností SUMMIT DEVELOPMENT
Michal Červenka
RF inženier
15:25
15:45
NIX.sk: Bezpečnosť peeringu, funkcia route serverov pri DDoS a výmena dát v peeringovom uzle
Marian Rychtecký
technický ředitel
15:45
16:05
Mimosa Network: Go the Distance with Mimosa
Ian Maynard
Head of Sales
16:05
16:15
Prestávka na kávu
16:15
16:35
A10 Networks: Typické problémy CGNAT a monitorování jeho využití v praxi
Václav Paur
CTO
16:35
16:55
Ericsson: 5G siete pre FWA aplikácie a privátne priemyselné siete
Matus Turcsany
Chief Technology Officer
16:55
17:15
PROFiber Networking: Nový prístup k testovaniu optických sietí pri každodennej inštalácii a servise
Peter Potrok
Key Account Manager
17:15
17:35
JOYCE: Yeastar Management Plane (YMP) – cloudová platforma pro provoz a správu hostovaných pobočkových telefonních ústředen
Miroslav Žalud
Account Manager
17:35
17:55
Nová generace satelitního pokrytí vysokorychlostním internetem. Jsou tisíce satelitů jako přístupových bodů na nízké orbitě službou, která může konkurovat terestriálním službám?
Marek Ondroušek
17:55
18:15
New Media 34: Webový marketing - Jak na propagaci na internetu a sociálních sítích
Jan Novák
Social media specialist & Creative writer
18:15
18:30
Krátka tombola a záverečné slovo
20:00
00:00
Večerný program - Účastnícky poplatok SUPER

Program

Změna programu je možná a vyhrazená.

8:00 - 8:45

Registrácia

8:45 - 9:00

Privítanie a predstavenie programu

Kam kráčajú telekomunikačné siete. Keynote programu. 

Jakub Rejzek
prezident VNICTP z.s.
9:00 - 9:30

Ericsson: Rádiové spoje pre vysokorýchlostné siete

Jaroslav Švarc
Technical sales manager transport
9:30 - 10:00

Energotel: Optická sieť novej generácie pre operátorov

V krátkosti vám predstavíme sieť neutrálneho a transparentného poskytovateľa chrbticových okruhov a konektivity na Slovensku. Následne sa budeme obšírnejšie venovať technickým aspektom pripojenia 3 významných ISP zákazníkov, kde si podrobnejšie rozoberieme použité zaujímavé technické riešenia.

Peter Flesar
Obchodný riaditeľ
Michal Lonček
Senior systémový inžinier
10:00 - 10:20

Východoslovenská distribučná: Smart grid ako win-win príležitosť pre zákazníka, ISP aj VSD

Smart grid, teda dobudovanie komunikačnej vrstvy, je budúcnosťou pre moderné distribučné spoločnosti, ktoré však iba hľadajú riešenia. Vo VSD ich hľadáme s partnermi z okruhu ISP. Vytvorili sme spolu riešenie, ktoré predstavuje efektívne investovanie prostriedkov, z ktorého má úžitok zákazník, ISP aj distribučná spoločnosť.

Ivan Trpčevski
Business development
10:20 - 10:40

ANTIK Telecom: Skúsenosti s využívaním veľkoobchodného prístupu ku koncovým klientom cez sieť VSD

Výhody a nevýhody prenájmu vs. využívanie vlastnej infraštruktúry.

Peter Blaas
Business Development Director
05blaasantik.pdf(50.22 MB)
10:40 - 10:50

ALPI: Novela vyhlášky o výstavbe – závesné vedenia

Ministerstvo dopravy a výstavby, má ambíciu novelizovať znenie ustanovenia vo vyhláške 532/2002, ktoré zakazuje akékoľvek nové vedenia „vešať“. Chce docieliť, podľa vlastných vyjadrení, urýchlenie výstavby sietí novej generácie a v niektorých prípadoch vyhláška uvažuje o závesnom vedení. Navrhované znenie je však konfliktné a neprijateľné pre mnohých operátorov ... uvidíme, ako ministerstvo zareaguje.

Marek Petruška
tajomník
10:50 - 11:10

AK Šrubař & Partners: Aktuálne otázky závesných sietí

Cieľom prednášky je priblížiť problematiku závesných sietí z niekoľkých uhlov pohľadu. Prvým z nich je zákaz budovania vedenia optickej siete ako závesného vedenia s ohľadom na slovenskú legislatívu a jej plánovanu zmenu. S touto témou súvisí tiež výnimka v súčasnosti platnej legislatíve, ktorá umožňuje využívanie závesných sietí pre energetické účely a dôsledky, ktoré táto výnimka má, nie len na faktický postup pri budovaní sietí, ale tiež na postavenie operátorov. V prezentácií sa zamieriame na rozdielne prístupy, ktoré sú v praxi, s ukážkou možných postupov riešenia konfliktov. 
Ďalším aspektom bude pohľad na byrokratickú záťaž a náklady spojené s výstavbou, resp. opravou siete, ktorá je vedená v zemi vs. siete závesné a ako tento aspekt ovplyvňuje chovanie operátorov. Záverom sa budeme venovať problematike malých obcí, v ktorých stále ešte existuje nadzemné vedenie.

Luděk Šrubař
Managing partner
11:10 - 11:30

SITEL: MSS OPTO – optický zemný stĺpik pre siete FTTC a FTTH; využitie dát v energetických stĺpikoch

Ukážeme a představíme novinku z řady našich sloupků –  optický sloupek MSS OPTO. Zmíníme se také o využití dat na našich běžných energosloupcích. Optosloupek a energosloupek v kombinaci s daty budeme mít k náhledu u našeho stánku.

Marek Sodoma
Obchodní zástupce
11:30 - 11:50

Vanco, ISP Legal & Technologies: WiFi 6, teda 802.11ax. Nový bezdrôtový štandard, ktorý nahrádza 802.11ac

WiFi Alliance premenovala generácie štandardov bezdrôtových komunikácií po zrozumiteľnejších číslach. 802.11ax je novo WiFi 6. Aké sú výhody šiestej generácie WiFi, a prekonávajú možné nasadenie LTE a 5G sietí do RLAN pásiem?

Jan Stejskal
Chief Technology Officer
11:50 - 12:20

Vanco, ISP Legal & Technologies, MikroTik: 5G siete: Čo to vlastne znamená 5G sieť pre fixného bezdrôtového operátora

Panelová diskusia

- Ako sa bude vyvíjať 5G v mobilných a fixných sieťach.

- 5G fixné siete v mm pásmach, regulácia a využiteľnosť v praxi.

- Vývojové smery v pásme 60 GHz. Pásmo 60 GHz, jeho praktické využitie, poznatky z analýz, plánovanie siete. Výpočty, teória, prevádzkové očakávania, dostupnosť v mm pásmach.

- Vývoj rádiových spojov na prenos dát v rádoch desiatok Gbit / s.

- Regulácia spektra, chápanie 5G tiež pre fixné operátorov. Uvoľnenie pásom 60 GHz, 26 GHz, 42 GHz. Rozšírenie RLAN o 5,8 GHz a do 6450 MHz podľa mandátu EK pre CEPT.

Jakub Rejzek
prezident VNICTP z.s.
Jan Stejskal
Chief Technology Officer, Vanco
Martin Krug
MikroTik Academy
Ivan Dolnák
MikroTik Certified Trainer, Univerzita v Žilině
12:20 - 12:30

Fórum pre komunikačné technológie: Aktuálny stav podpory príprav pre budovanie 5G sietí na Slovensku

Pre podporu výstavby 5G sietí na Slovensku pripravuje MDV SR dokument v zmysle stratégie EK " 5G pre Európu- akčný plán"

K tejto téme sa otvorila diskusia s operátormi a profesijnými združeniami, aby sa získali podnety k téme budovania 5G sietí na Slovensku, ktoré
by mali  byť  využité pri tvorbe uvedeného dokumentu. Medzitým regulátor vykonal verejnú diskusiu k príprave a realizácii výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz, 1500 MHz a 1800 MHz.  Budú podnety z diskusie užitočné pre tvorbu stratégie..?  Aký  bude ďalší postup ?

Ján Šebo
predseda
11seboctf.pdf(262.44 KB)
12:30 - 13:30

Obed

13:30 - 13:50

NIX.sk: Mít IPv6 či nemít IPv6? IPv6 se snaží nahradit protokol IPv4 už 25 let, přesto nevítězí

Marian Rychtecký:

V roce 2019 se přidal k týmu na pozici technický ředitel. Je zodpovědný za provoz, dohled, rozvoj, bezpečnost a výstavbu uzlů NIX.CZ a NIX.SK. Vede technický tým se kterým testuje nové technologie. Spolupracuje se zahraničními partnery jako je RIPE NCC či EURO-IX a pomáhá reprezentovat sdružení. Dříve působil v CL Net, Rio Media nebo v Mallinckrodt Pharmaceuticals. Tam měl na starost evropskou WAN síť a VoIP platformu. Z Dublinu také spoluvytvářel bezpečnostní infrastrukturu a provozoval globální MPLS a SD-WAN síť. 

Marian se zaměří na analýzu problémů IPv4, úspěšnost integrace IPv6 protokolu do národních i nadnárodních sítí, vývoji ve světě - a opomínanému tématu, očekávání zákazníků. 

Marian Rychtecký
Technický riaditel, NIX.sk/NIX.cz
13:50 - 14:20

ISP Legal: IPv4 a IPv6. Téma protokolov prizmou peňazí, teda finančných výhod pre operátora a pre užívateľov

326/5000

- Aké vlastne finančné výhody sú pre SK operátora, ak zavedie IPv6?
- Sú to nižšie nároky na HW NAT?
- Je to možnosť znížiť počet aktívnych prvkov na ceste z centrálneho bodu siete k zákazníkovi?

- Úroveň implementácia IPv6 stacku v HW zariadeniach, najmä CPE a koncové prvky siete (MIKROTIK, TP link, iné mäsové používané zariadenia)

- Preklady IPv4 a IPv6: Aká je budúcnošt takých prechodných riešení?

Martin Krug
MikroTik Academy
Ivan Dolnák
MikroTik Certified Trainer, Univerzita v Žilině
Marian Rychtecký
Technický riaditel, NIX.sk/NIX.cz
13ipv4aipv6.pdf(4.19 MB)
14:20 - 14:40

ANTIK Telecom: Novinky v oblasti satelitnej televízie pre regionálnych ISP

Vysoké rozlíšenie aj na viac TV bez záťaže siete operátora. Rozšírenie programovej ponuky, novinky vo funkciách pre koncového klienta, prepojenie s mobilnou TV.

Peter Blaas
Business Development Director
14:40 - 15:00

WC NET: Robotické protahování optického vlákna až do domu

Naše původní myšlenka byla "jak může malý vesnický wifi operátor přepojit své zákazníky na optiku aniž by rozkopal obec"? Po třech letech vývoje se nám povedlo uvést v život první prototyp této myšlenky a o něj bych se chtěl s vámi podělit. V současné době jsme si podali žádost o patent, proto lze konečně světu ukázat co jsme vymysleli.

Nejde o finální produkt, který by se měl prodávat, ale o technickou novinku, kterou čeká ještě spousta úprav.
Chtěl bych vám představit naše řešení, jak umístit optický kabel do kanalizace, a to nejen do hlavního řádu, ale i do přípojek k jednotlivým domácnostem.

Michal Najman
ISP provider a vynálezce :-)
15:00 - 15:05

RACOM: Uvedenie spoja RAy3 vo voľnom pásme 17 GHz na trh. Slovenská premiéra zariadení

Nová generácia spojov RAy pre 17GHz pásmo (model RAy3-17) je svojimi parametrami podobne prevratný, ako skoro rok starý model RAy3-24. Ide o FDD spoj s priepustnosťou až 1 Gbps a reálne použiteľnou 4096 QAM moduláciou. Spoj je ideálnym nástupcom obľúbeného spoje RAy2-17. Prináša výrazne lepšiu spektrálnu efektivitu a súčasne skoro neobmedzenú flexibilitu, ako na rádiovom kanále, tak aj v možnostiach inštalácie. A k tomu aj radu ďalších príjemných vychytávok. To ISP poskytovateľom prinesie okrem zvýšenia kapacity aj nové možnosti využitia freebandového spektra, čo im o.i. umožní napríklad realizáciu liniek aj v situáciach, kde štandardne MW spoje zlyhávajú. Pri príležitosti uvedenia spoja na slovenskom trhu je pripravená špeciálna ponuka pre účastníkov konferencie.

David Němec
obchodní riaditel, VANCO
Jiří Hlaváč
product manager, RACOM
15:05 - 15:25

Summit Developement: Vysokorychlostní rádiové spoje s 5G-ready modemem vyvinutým společností SUMMIT DEVELOPMENT

- 20 rokov na trhu, portfólio rádiových spojov

- Predstavenie nového českého 5G-ready modemu s 10 Gbps interface

- Implementácia SDR (Software Defined Radio) do FPGA

- Interferencie krížovej polarizácie a XPIC

- Pridaná hodnota našich spojov pre zákazníka

Michal Červenka
RF inženier
15:25 - 15:45

NIX.sk: Bezpečnosť peeringu, funkcia route serverov pri DDoS a výmena dát v peeringovom uzle

Zaistenie bezpečnosti peeringového uzla pomocou Route Serverov a technológie RPKI. Dozviete sa ako nasadenie prebieha v uzle NIX.CZ a ako bonus predstavíme spôsob odvrátenia DDoS útoku pomocou nástroja, ktorý je dostupný pre všetky pripojené siete.

Marian Rychtecký
technický ředitel
15:45 - 16:05

Mimosa Network: Go the Distance with Mimosa

Mimosa Network zariadenia pre voľná pásma sú rôzne a ľahko použiteľné v každej situácii. Či už ste na vrchole vidieckeho kopca alebo v predmestskej štvrti, spájajúcej krátke alebo dlhé spojky, rádiá pre pristupovú sieť aj backhaul môžu poskytnúť vlákno-rýchly internet za niekoľko hodín. Tieto rádiá sú ideálne na pripojenie domácností, podnikov alebo dohľadových systémov. Príďte si vypočuť prezentáciu a dozviete sa viac! 

Ian Maynard
Head of Sales
16:05 - 16:15

Prestávka na kávu

16:15 - 16:35

A10 Networks: Typické problémy CGNAT a monitorování jeho využití v praxi

Jak se mohou ISP vypořádat s neustále rostoucím počtem spojení a jak mohou získat detailní přehled o provozu v CGNAT zařízení. V přednášce se dozvíte o funkcích a škálovatelnosti řešení A10 Networks CGNAT, ale zejména vám v živé ukázce předvedeme detailní analytiku dostupnou v centrálním management nástroji - Harmony Controlleru.

Václav Paur
CTO
20paura10.pdf(19.07 MB)
16:35 - 16:55

Ericsson: 5G siete pre FWA aplikácie a privátne priemyselné siete

Technológia pre 5G siete sú mnohokrát skloňované predovšetkým v súvislosti s technologickou nadvládou čínskych dodávateľov. Skutočný stav vecí musí byť iný, veď Ericsson vyhráva tendre dokonca v samotnej Ríši stredu.

Matus Turcsany
Chief Technology Officer
16:55 - 17:15

PROFiber Networking: Nový prístup k testovaniu optických sietí pri každodennej inštalácii a servise

Rýchla a jednoduchá identifikácia problémov v sieti je kľúčová pri znižovaní nákladov na opakovaný výjazd technika počas budovania a prevádzkovania optickej siete. Predstavíme Vám najnovšie riešenia ako zefektívniť prácu technikov.

Peter Potrok
Key Account Manager
17:15 - 17:35

JOYCE: Yeastar Management Plane (YMP) – cloudová platforma pro provoz a správu hostovaných pobočkových telefonních ústředen

Platforma Yeastar YMP umožňuje telekomunikačním a ITSP společnostem nabídnout jejich zákazníkům plně vybavené pobočkové telefonní ústředny bez nutnosti vstupních investic. Výhodami platformy jsou centrální správa, vysoká úroveň zabezpečení VoIP provozu, škálovatelnost kapacit jednotlivých hostovaných pobočkových ústředen dle aktuálních požadavků zákazníků, bohatá nabídka nabízených funkcí, jednoduchou integraci s mobilními telefony zákazníků s pomocí mobilního klienta, kdy je možné mít svou pevnou linku dostupnou i přes chytré telefony s OS Android a iOS. Platformu je možné provozovat jak v rámci privátních serverů na platformách VMware, Hyper-V a dalších, nebo v rámci veřejných cloudů. Běh platformy ve virtualizované prostředí nabízí řadu výhod – od možnosti využít pro připojení koncových IP zařízení jakékoli internetové připojení až po možnost celou platformu pravidelně zálohovat a případně rychle přenést na jinu virtuální platformu.

Miroslav Žalud
Account Manager
23zaludjoyce.pdf(12.56 MB)
17:35 - 17:55

Nová generace satelitního pokrytí vysokorychlostním internetem. Jsou tisíce satelitů jako přístupových bodů na nízké orbitě službou, která může konkurovat terestriálním službám?

Už dříve anoncované projekty pokrytí rozsáhlých území internetem z družic pohybujících se na nízké oběžné dráze dospěly do fáze realizace. Elon Musk, ale i Jeff Bezos či konsorcium One Web s Airbusem a Richardem Bransonem pracuji na projektu celoplanetární sítě. Bude pro každého? A bude konkurenceschopná taková služba i na našem trhu?

Marek Ondroušek
24ondrousek.pdf(15.37 MB)
17:55 - 18:15

New Media 34: Webový marketing - Jak na propagaci na internetu a sociálních sítích

Marketing v internetu nejsou jenom webové stránky. Jak na sociální sítě a má to vůbec pro ISP providera význam? Jaké máte zkušenosti se "sockami" a budováním komunity? Prezentace marketingového gurua Jana Nováka. 

Od roku 2013 se živí prací na sociálních sítích. Z nich zejména Facebook. Příležitostně i Instagram nebo Twitter. Spravoval a spravuje stránky desítek firem a organizací z nejrůznějších oblastí (např. cestovní ruch, kultura, IT, sport, restaurace, hotely, pojišťovny, výroba či veřejná správa). Poslední tři roky pořádá školení, na kterých účastníkům ukazuje, jaké jsou na sítích možnosti prezentace firem a jednotlivců.

Jan Novák
Social media specialist & Creative writer
18:15 - 18:30

Krátka tombola a záverečné slovo

20:00 - 0:00

Večerný program - Účastnícky poplatok SUPER