08:00
09:00
Registrácia
09:00
09:15
Privítanie a predstavenie programu
09:15
10:45
Blok prednášok I.
10:45
11:00
Prestávka na kávu
11:00
12:30
Blok prednášok II.
12:30
13:30
Obed
13:30
16:00
Blok prednášok III.
16:00
16:15
Prestávka na kávu
16:15
18:00
Blok prednášok IV.
18:00
18:30
Tombola
18:30
00:00
Večerný program - Účastnícky poplatok SUPER

Program

8:00
9:00

Registrácia

9:00
9:15

Privítanie a predstavenie programu

9:15
10:45

Blok prednášok I.

10:45
11:00

Prestávka na kávu

11:00
12:30

Blok prednášok II.

12:30
13:30

Obed

13:30
16:00

Blok prednášok III.

16:00
16:15

Prestávka na kávu

16:15
18:00

Blok prednášok IV.

18:00
18:30

Tombola

18:30
0:00

Večerný program - Účastnícky poplatok SUPER