08:00
09:00
Registrácia
09:00
09:15
Privítanie a predstavenie programu
Jakub Rejzek
prezident VNICTP z.s.
09:15
09:45
Ericsson: Rádiové spoje pre vysokorýchlostné siete. Prednáška hlavného partnera.
Jaroslav Švarc
Technical sales manager transport
09:45
10:15
Ericsson: 5G siete pre FWA aplikácie a privátne priemyselné siete
Matus Turcsany
Chief Technology Officer
10:15
10:45
Energotel: Sieť najväčšieho slovenského poskytovateľa chrbticových okruhov a konektivity
Peter Flesar
Obchodný riaditeľ
10:45
11:00
Prestávka na kávu
11:00
11:30
SITEL: prednáška hlavného partnera, výstavba optických sietí
11:30
11:50
Vanco, ISP Legal & Technologies: WiFi 6, tedy 802.11ax. WiFi 6, teda 802.11ax. Nový bezdrôtový štandard, ktorý nahrádza 802.11ac.
Jan Stejskal
Chief Technology Officer
11:50
12:30
Vanco, ISP Legal & Technologies, Ericsson, MikroTik: 5G siete: Čo to vlastne znamená 5G sieť pre fixného bezdrôtového operátora:
Jakub Rejzek
prezident VNICTP z.s.
Jan Stejskal
Chief Technology Officer, Vanco
Matus Turcsany
Chief Technology Officer, Ericsson
Martin Krug
MikroTik Academy
Ivan Dolnák
MikroTik Certified Trainer, Univerzita v Žilině
12:30
13:30
Obed
13:30
14:00
NIX.sk: Mať IPv6 či nemať IPv6? IPv6 sa snaží nahradiť protokol IPv4 už 25 rokov, napriek tomu nevíťazí.
Marian Rychtecký
Technický riaditel, NIX.sk/NIX.cz
14:00
15:00
ISP Legal: IPv4 a IPv6. Téma protokolov prizmou peňazí, teda finančných výhod pre operátora a pre užívateľov.
Martin Krug
MikroTik Academy
Ivan Dolnák
MikroTik Certified Trainer, Univerzita v Žilině
Marian Rychtecký
Technický riaditel, NIX.sk/NIX.cz
15:00
15:20
RACOM: Uvedenie spoje RACOM Ray3 vo voľnom pásme 17 GHz na trh. Slovenská premiéra zariadení.
David Němec
obchodní riaditel, VANCO
Marek Škařupa
RACOM
15:20
15:40
Summit Developement: Vysokorychlostní rádiové spoje s 5G-ready modemem vyvinutým společností SUMMIT DEVELOPMENT
Michal Červenka
RF inženier
15:40
16:00
Mimosa Network: Go the Distance with Mimosa
Andrew Westerman
16:00
16:15
Prestávka na kávu
16:15
16:35
A10 Networks: Typické problémy CGNAT a monitorování jeho využití v praxi
Václav Paur
CTO
16:35
16:55
PROFiber Networking: Nový prístup k testovaniu optických sietí pri každodennej inštalácii a servise.
Peter Potrok
Key Account Manager
16:55
17:15
Webový marketing: jak na propagaci na internetu a sociálních sítích
Jan Novák
Social media specialist & Creative writer
17:15
17:35
JOYCE: Yeastar Management Plane (YMP) – cloudová platforma pro provoz a správu hostovaných pobočkových telefonních ústředen
17:35
18:00
Blok přednášek - připravujeme
18:00
18:30
Tombola
18:30
00:00
Večerný program - Účastnícky poplatok SUPER

Pre partnerov

Konferencia KKTS Siete Senec 2019 je usporiadaná spoločnosťou ISP Legal & Techologies s.r.o. a v produkcii spoločnosti PEM Communication s.r.o.

V tomto roku prebehne na Slovensku v priestoroch Hotela SENEC**** v termíne 17. októbra 2019.

 • predpokladaný počet účastníkov je 350 osôb
 • registrácia účasti a ubytovania prebieha iba prostredníctvom registračného formulára REGISTRÁCIE
 • prosíme o vyplnenie všetkých povinných položiek v registračnom formulári
 • registrácia na konferenciu bude uzavretá 10. 10. 2019, v prípade potreby zmeny, je možné vyhovieť len do tohto dátumu
 • prosíme o úhradu poplatkov do 10. 10. 2019, v opačnom pripade si produkcia vyhradzuje právo registráciu vrátane ubytovania stornovať 

 

Partnerstvo

 • konferencii môžu podporovať 4 Hlavní partneri a 29 Partnerov
 • každá spoločnosť, ktorá sa stala partnerom konferencie má podmienky partnerstva uvedené v potvrdenej objednávke
 • Partner má v partnerskom poplatku zahrnuté 2 účastnícke vstupy SUPER zadarmo
 • Partner nemá v partnerskom poplatku zahrnuté ubytovanie, ubytovanie je nutné objednať prostredníctvom registračného formulára
 • partnerom garantujeme ubytovanie v Hoteli SENEC**** pri registrácii do 15. 8. 2019
 • v registračnom formulári prosím nezabudnite zvoliť v poli Účastník / Partner / Hlavný partner pozíciu Partner
 • výber miesta pre stánok podlieha časovému poradiu, v ktorom bola potvrdená objednávka partnerstva

 

Stavba výstavných stánkov

 • veľkosť výstavného priestoru: 2,5x 2m
 • vybavenie pripravené produkciou: 1x stôl, 2 stoličky
 • termín prípravy stánkov: streda 16. 10. 2019 od 16:00
 • vstup do konferenčnej sály: streda 16.10. 2019 od 16:00
 • uzavretie priestor pre prípravu: streda 16.10. 2019 do 22:00
 • vlastné vybavenie: predlžovačka

POZOR: stavba všetkých expozícií musia byť dokončená v stredu 16. 10. 2019 do 22:00 hodín!

 

 

Vklad materiálov do tašiek pre účastníkov

 • termín dodania materiálov: najneskôr streda 16. 10. 2019 do 16:30 - v prípade dodania materiálov neskôr NIE JE možné zaradiť materiály ku kompletizácii !!!
 • počet: 250 ks
 • materiály je možné dodať nasledujúcimi spôsobmi:
 • zaslať na adresu hotela s doručením v termíne od 9. 10. 2019 do 16. 10. 2019, zásielka musí byť označená "KONFERENCIA KKTS 17.10.2019"
 • odovzdať na mieste produkciu v stredu 16. 10. 2019 do 16:30 hod

 

Produkciu akcie zabezpečuje:

PEM Communication s.r.o.

Lužná 716/2, 160 00 Praha 6

Identifikačné číslo pre daň: SK4120044731

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., SK, č.ú. 2948026917/1100

 

Kontaktné osoby:

Jana Apolínová

produkcia (administratíva, registrácia, ubytovanie)

apolinova@pemcom.cz

+420 728 306 688

Eva Špindlerová

jednatelka (partnerstvá)

spindlerova@pemcom.cz

+420 777 871 591