08:00
09:00
Registrácia
09:00
09:15
Privítanie a predstavenie programu
09:15
10:45
Blok prednášok I.
10:45
11:00
Prestávka na kávu
11:00
12:30
Blok prednášok II.
12:30
13:30
Obed
13:30
16:00
Blok prednášok III.
16:00
16:15
Prestávka na kávu
16:15
18:00
Blok prednášok IV.
18:00
18:30
Tombola
18:30
00:00
Večerný program - Účastnícky poplatok SUPER

Pre partnerov

Konferencia KKTS Siete Senec 2019 je usporiadaná spoločnosťou ISP Legal & Techologies s.r.o. a v produkcii spoločnosti PEM Communication s.r.o.

V tomto roku prebehne na Slovensku v priestoroch Hotela SENEC**** v termíne 17. októbra 2019.

 • predpokladaný počet účastníkov je 350 osôb
 • registrácia účasti a ubytovania prebieha iba prostredníctvom registračného formulára REGISTRÁCIE
 • prosíme o vyplnenie všetkých povinných položiek v registračnom formulári
 • registrácia na konferenciu bude uzavretá 10.10.2019, v prípade potreby zmeny, je možné vyhovieť len do tohto dátumu
 • prosíme o úhradu poplatkov do 10.10. 2019, v opačnom pripade si produkcia vyhradzuje právo registráciu vrátane ubytovania stornovať 

 

Partnerstvo

 • konferencii môžu podporovať 4 Hlavní partneri a 29 Partnerov
 • každá spoločnosť, ktorá sa stala partnerom konferencie má podmienky partnerstva uvedené v potvrdenej objednávke
 • Partner má v partnerskom poplatku zahrnuté 2 účastnícke vstupy SUPER zadarmo
 • Partner nemá v partnerskom poplatku zahrnuté ubytovanie, ubytovanie je nutné objednať prostredníctvom registračného formulára
 • partnerom garantujeme ubytovanie v Hoteli SENEC**** pri registrácii do 15.2.2019
 • v registračnom formulári prosím nezabudnite zvoliť v poli Účastník / Partner / Hlavný partner pozíciu Partner
 • výber miesta pre stánok podlieha časovému poradiu, v ktorom bola potvrdená objednávka partnerstva

 

Stavba výstavných stánkov

 • veľkosť výstavného priestoru: 2,5x 2m
 • vybavenie pripravené produkciou: 1x stôl, 2 stoličky
 • termín prípravy stánkov: streda 16.10. 2019 od 18:00
 • vstup do konferenčnej sály: streda 16.10. 2019 od 18:00
 • uzavretie priestor pre prípravu: streda 16.10. 2019 do 23:00
 • vlastné vybavenie: predlžovačka

POZOR: stavba všetkých expozícií musia byť dokončená v stredu 16.10. 2019 do 23:00 hodín!

 

 

Vklad materiálov do tašiek pre účastníkov

 • termín dodania materiálov: najneskôr streda 16.10. 2019 do 18:30 - v prípade dodania materiálov neskôr NIE JE možné zaradiť materiály ku kompletizácii !!!
 • počet: 250 ks
 • materiály je možné dodať nasledujúcimi spôsobmi:
 • zaslať na adresu hotela s doručením v termíne od 9.10. 2019 do 16.10. 2019, zásielka musí byť označená "KONFERENCIA KKTS 17.10.2019"
 • odovzdať na mieste produkciu v stredu 16.10. 2019 do 18:30 hod

 

Produkciu akcie zabezpečuje:

PEM Communication s.r.o.

Lužná 716/2, 160 00 Praha 6

Identifikačné číslo pre daň: SK4120044731

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., SK, č.ú. 2948026917/1100

 

Kontaktné osoby:

Jana Apolínová

produkcia (administratíva, registrácia, ubytovanie)

apolinova@pemcom.cz

+420 728 306 688

Eva Špindlerová

jednatelka (partnerstvá)

spindlerova@pemcom.cz

+420 777 871 591