10:00
10:05
Zahájení semináře
Jakub Rejzek
Výbor nezávislého ICT průmyslu
Jan Zahradníček
craft legal - advokátní kancelář s.r.o.
Štěpán Jahoda
craft legal - advokátní kancelář s.r.o.
10:05
12:30
Rekodifikace stavebního práva I.
Jan Zahradníček
craft legal - advokátní kancelář s.r.o.
Štěpán Jahoda
craft legal - advokátní kancelář s.r.o.
12:30
13:30
Oběd
13:30
14:00
Rekodifikace stavebního práva II.
Jan Zahradníček
Štěpán Jahoda
14:00
14:45
Dotační část - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
David Valíček
vedoucí oddělení rozvoje internetu a digitální infrastruktury sekce fondů EU
14:45
15:15
Digitální technická mapa, řešení pro správce ICT
Zbyněk Kugler
Certifikační autorita katastrálních informací s.r.o.
15:15
16:00
Projekce WiFi sítě jako standardní součást projektové dokumentace budovy
Roman Dlouhý
Autorizovaná osoba ČKAIT

Program

Změna programu je možná a vyhrazená.

10:00 - 10:05

Zahájení semináře

Jakub Rejzek
Výbor nezávislého ICT průmyslu
Jan Zahradníček
craft legal - advokátní kancelář s.r.o.
Štěpán Jahoda
craft legal - advokátní kancelář s.r.o.
10:05 - 12:30

Rekodifikace stavebního práva I.

 1. Úvod 
  1. Legislativní proces
  2. Aktuální stav
 1. Stavební správa 
  1. Struktura orgánů
   1. Územní plánování
   2. Stavební řád
  2. Integrace
 1. Nové pojmy, instituty 
  1. Rozdělení staveb
 1. Územní plánování 
  1. Poskytování údajů o území
 1. Stavební řád 
  1. Sjednocení povolovacího procesu
  2. Řízení o povolení záměru
  3. Kolaudace

Odkaz na prezentaci platný po dobu přednášky: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTtbSyvodwTc7dtJqB2s5tVN...

Jan Zahradníček
craft legal - advokátní kancelář s.r.o.
Štěpán Jahoda
craft legal - advokátní kancelář s.r.o.
Osnova semináře(138.42 KB)
12:30 - 13:30

Oběd

13:30 - 14:00

Rekodifikace stavebního práva II.

 1. Přechodná ustanovení 
 • Územně plánovací dokumentace
 • Probíhající stavební řízení
 • Použití podkladů pro rozhodnutí (vyjádření DOSS a projektová dokumentace)

 

 1. Liniový zákon
  1. změny v liniovém zákoně ve vztahu k SEK provedené zákonem 152/2023, ale účinné již od 1.7.2023:
 • podmínky umisťování vedení SEK v zastavěném území nad zem dle § 2b
 • společné jednání u staveb energetické a telekomunikační infrastruktury § 2c
  1. další změny (spíše kosmetické -> potvrzení dosavadního postupu – přípolože, přípojky atd)

 

 1. Zákon o snížení nákladů 
  1. Koordinace stavebních prací
  2. Poskytování údajů
Jan Zahradníček
Štěpán Jahoda
14:00 - 14:45

Dotační část - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Jak vypadá nová dotační výzva pro podporu Vysokorychlostního internetu pro samostatný Backhaul?

Ukážeme, jak máme posuzovat nabídky při žádostech o VO přístup do dotovaných sítí. Máte pokryté obce, ve kterých jiný operátor staví z dotací optickou infrastrukturu? Nechcete přijít o zákazníky? Proto je připravena tato přednáška. 

David Valíček
vedoucí oddělení rozvoje internetu a digitální infrastruktury sekce fondů EU
14:45 - 15:15

Digitální technická mapa, řešení pro správce ICT

1.7.2024 nabývá účinnosti Vyhláška č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje, která se týká digitálních procesů nejen krajských úřadů, ale také správců dopravní a zejména technické infrastruktury. Bude presentováno řešení nejen pro procesní převání dat do informačního systému digitální technické mapy kraje, ale také tvorba dat, tvorba změnových dokumentací a v neposlední řadě návaznost na provozní a agendové systémy provozovatelů.

 

Zbyněk Kugler
Certifikační autorita katastrálních informací s.r.o.
15:15 - 16:00

Projekce WiFi sítě jako standardní součást projektové dokumentace budovy

Standardem každé nové výstavby prvé telekomunikační sítě je projektová dokumentace. U bezdrátových sítí se toto opomíjí, přestože je jejcih význam stále důležitější a dodatečné řešení znamená dodatečné náklady.

Roman Dlouhý
Autorizovaná osoba ČKAIT