08:30
09:00
Registrace
Hlavní sál a předsálí
09:00
09:15
Zahájení Uvedení programu konference a workshopů v pobočných sálech
Milan Vonšík
09:15
11:00
Blok 1 - zaměřeno na bezdrátové technologie a jejich výstavbu
11:00
11:20
Coffee break
11:20
12:30
Blok 2 - zaměřeno na stavební legislativu, známé problémy ve výstavbě. Rekodifikace stavebního práva.
12:30
14:00
Oběd
14:00
15:30
Blok 3 - zaměřeno na plánování a evidenci optických sítí, BIM
15:30
15:50
Coffee break
15:50
17:20
Blok 4 - zaměřeno na finanancování a veřejnou podporu výstavby sítí s NGA parametry
19:00
00:00
Večerní program pro účastníky s lístkem programu Super

Program Workshopy

9:00
11:00

SÁL 1: Mikrovlnné spoje, telekomunikační napájení, bezpečnost

Část WS zaměřená na mikrovlnné spoje
11:15
12:30

SÁL 1: Mikrovlnné spoje, telekomunikační napájení, bezpečnost

Část WS zaměřená na napájecí systémy
14:00
15:30

SÁL 1: Mikrovlnné spoje, telekomunikační napájení, bezpečnost

Část WS bezpečnost práce, ochrana proti přepětí
11:25
11:25

SÁL 2: Optické sítě

WS zaměřený na výstavbu, měření a provoz optických sítí včetně nadzemních sítí