08:30
09:00
Registrace
09:00
09:15
Zahájení a uvedení programu konference a workshopů v pobočných sálech
09:15
13:00
Dopolední blok zaměřený na bezdrátové technologie
13:00
14:00
Oběd
14:00
15:30
Zaměřeno na praxi v přípravě staveb, známé problémy ve výstavbě a využívání nových ustanovení ve stavební legislativě
15:30
16:00
Rychlé ukládání optické infrastruktury podél pozemních komunikací s technologií Layjet
16:00
16:50
Plánování a evidence optických sítí, Building Information Management
16:50
17:20
Sledování TV - Jak funguje IPTV platforma ModernTV
17:20
17:40
Smart obce jsou velké téma. Jak z této situace mohou těžit regionální operátoři a jak se na ni připravit?
17:40
18:00
Financování a veřejná podpora výstavby sítí s NGA parametry
19:00
00:00
Večerní program

Pro partnery

Nová generace ISP providerů, techniků a projektantů sítí potřebuje mnohem větší časový prostor pro získání technických znalostí a obecného přehledu. Proto jsme se ve spolupráci s profesionály z firmy VANCO rozhodli pro koncept setkávání, zaměřený na získávání profesionálních znalostí z oblasti výstavby telekomunikačních sítí. Věnujeme se všem fázím přípravy, od projektové fáze, samotné výstavby, evidence a provozování telekomunikačních sítí. Naší snahou je také přilákat nové techniky do našeho oboru. ISP Futuretec nabízí příležitost získání znalostí z tematických okruhů bezdrátové sítě, optické sítě, legislativa výstavby, řízení provozu, napájení a bezpečnost. Za organizační tým se těší Milan Vonšík a David Němec ze společnosti VANCO spol. s.r.o., Jakub Rejzek,  ISP Legal & Technologies s.r.o.

 

Standardní partnerství akce obsahuje stánek 2,5 x 2m, volný vstup pro 2 osoby a grafickou prezentaci na všech materiálech, visačkách a webové prezentaci akce.

Akce bude propagovaná na webech pořadatelů, na dalších školeních a specializované stránce akce. 

Účastníci technického semináře a konference jsou především technici, kteří chtějí získat zkušenosti s telekomunikační technikou a jejím používáním. Dalším benefitem je plánování radiových i optických sítí z legislativního a technického hlediska. 

Pro více informací prosím napište na futuretec@isplegal.cz, anebo volejte Jakub Rejzek, 727 938 968, případně Milan Vonšík, 603 177 243. Email chodí všem pořadatelům. 

 

Program je rozdělený do 4 místností, s tematickými okruhy:

 

Plánování radiových spojů a výstavby bezdrátové části sítě:

regulace spektra a cena za jeho využití

plánování výstavby MW spojů, výpočet spolehlivosti spoje a návrh vhodného frekvenčního pásma, konfigurace parabol

dohledové systémy

 

Plánování výstavby optické sítě, vláknová optika:

školení legislativy výstavby optických sítí

Měření vláken, diagnostika optických sítí, troubleshooting

GPON a PTP sítě

Technologie a standarty ukládání optického vlákna

Metody bezvýkopových technologií

 

Telekomunikační napájení a obecná výstavba, bezpečnost:

AC a DC napájení, řešení a projekce

Ochrana proti přepětí a zemnění

Pohyb a práce ve výškách, BOZP

 

Síťové prvky, QOS, Shaping, protokoly řízení sítě, IT systémy pro ISP providery.

Legislativa těchto tematických okruhů

Bezpečnost v síti

Velkoobchodní přístupy, pronájem okruhů