08:30
09:00
Registrace
Hlavní sál a předsálí
09:00
09:15
Zahájení Uvedení programu konference a workshopů v pobočných sálech
Milan Vonšík
09:15
11:00
Blok 1 - zaměřeno na bezdrátové technologie a jejich výstavbu
11:00
11:20
Coffee break
11:20
12:30
Blok 2 - zaměřeno na stavební legislativu, známé problémy ve výstavbě. Rekodifikace stavebního práva.
12:30
14:00
Oběd
14:00
15:30
Blok 3 - zaměřeno na plánování a evidenci optických sítí, BIM
15:30
15:50
Coffee break
15:50
17:20
Blok 4 - zaměřeno na finanancování a veřejnou podporu výstavby sítí s NGA parametry
19:00
00:00
Večerní program pro účastníky s lístkem programu Super

Pro partnery

Nová generace ISP providerů, techniků a projektantů sítí potřebuje mnohem větší časový prostor pro získání technických znalostí a obecného přehledu. Proto ve spolupráci s profesionály z firmy VANCO rozhodli pro koncept setkávání, zaměřený na získávání profesionálních znalostí z oblasti výstavby telekomunikačních sítí. Věnujeme se všem fázím přípravy, od projektové fáze, samotné výstavby, evidence a provozování telekomunikačních sítí. Naší snahou je také přilákat nové techniky do našeho oboru. ISP Futuretec nabízí příležitost získání znalostí z tematických okruhů bezdrátové sítě, optické sítě, legislativa výstavby, řízení provozu, napájení a bezpečnost. Za organizační tým se těší Milan Vonšík a David Němec ze společnosti VANCO spol. s.r.o., Jakub Rejzek,  ISP Legal & Technologies s.r.o.

 

Standartní partnerství akce obsahuje stánek 2,5 x 2m, volný vstup pro 2 osoby a grafickou prezentaci na všech materiálech, visačkách a webové prezentaci akce.

Akce bude propagovaná na webech pořadatelů, na dalších školeních a specializované stránce akce. 

Účastníci technického semináře a konference jsou především technici, kteří chtějí získat zkušenosti s telekomunikační technikou a jejím používáním. Dalším benefitem je plánování radiových i optických sítí z legislativního a technického hlediska. 

Pro více informací prosím napište na futuretec@isplegal.cz, anebo volejte Jakub Rejzek, 727 938 968, případně Milan Vonšík, 603 177 243. Email chodí všem pořadatelům. 

 

Program je rozdělený do 4 místností, s tematickými okruhy:

 

Plánování radiových spojů a výstavby bezdrátové části sítě:

regulace spektra a cena za jeho využití

plánování výstavby MW spojů, výpočet spolehlivosti spoje a návrh vhodného frekvenčního pásma, konfigurace parabol

dohledové systémy

 

Plánování výstavby optické sítě, vláknová optika:

školení legislativy výstavby optických sítí

Měření vláken, diagnostika optických sítí, troubleshooting

GPON a PTP sítě

Technologie a standarty ukládání optického vlákna

Metody bezvýkopových technologií

 

Telekomunikační napájení a obecná výstavba, bezpečnost:

AC a DC napájení, řešení a projekce

Ochrana proti přepětí a zemnění

Pohyb a práce ve výškách, BOZP

 

Síťové prvky, QOS, Shaping, protokoly řízení sítě, IT systémy pro ISP providery.

Legislativa těchto tematických okruhů

Bezpečnost v síti

Velkoobchodní přístupy, pronájem okruhů