09:00
09:05
Úvod - cíl semináře
Jakub Rejzek
Štěpán Beneš
09:05
12:00
Dopolední blok
12:00
13:00
Obědová pauza - oběd a coffee break v ceně semináře
13:00
16:00
Odpolední blok

Program

Změna programu je možná a vyhrazená.

9:00 - 9:05

Úvod - cíl semináře

Jakub Rejzek
Štěpán Beneš
9:05 - 12:00

Dopolední blok

- Vnímání ceny, segmentace trhu

- Nákupní rozhodnutí

- Posouzení investice z pohledu budoucí regulace. Důvěryhodnost dodavatelského řetězce

- Stanovení cen, metodiky, parametry

12:00 - 13:00

Obědová pauza - oběd a coffee break v ceně semináře

13:00 - 16:00

Odpolední blok

- Nákladová část ceny, náklady na vlastnictví, optimalizace nákladů

- Komunikace se zákazníkem, marketing

- Firemní kultura

- Závěrečná diskuze