10:30
10:35
Úvod - cíl semináře
Jakub Rejzek
Štěpán Beneš
10:35
12:30
Dopolední blok
12:30
13:30
Obědová pauza
13:30
16:30
Odpolední blok

Program

Změna programu je možná a vyhrazená.

10:30 - 10:35

Úvod - cíl semináře

Jakub Rejzek
Štěpán Beneš
10:35 - 12:30

Dopolední blok

Dopolední blok

- Vnímání ceny, segmentace trhu

- Nákupní rozhodnutí

- Posouzení investice z pohledu budoucí regulace. Důvěryhodnost dodavatelského řetězce

- Stanovení cen, metodiky, parametry

12:30 - 13:30

Obědová pauza

13:30 - 16:30

Odpolední blok

Odpolední blok

- Nákladová část ceny, náklady na vlastnictví, optimalizace nákladů

- Komunikace se zákazníkem, marketing

- Firemní kultura

- Závěrečná diskuze