Pro Partnery

Kontaktní osoby

Eva Špindlerová
jednatelka (partnerství)
+420 777 871 591
Jana Apolínová
produkce (administrativa, registrace, ubytování)
+420 728 306 688

Konference Kam kráčí telekomunikační sítě Plzeň 2022 je pořádána společností ISP Legal & Technologies s.r.o. a v produkci společnosti PEM Communication s.r.o.

Znovu proběhne v prostorách Parkhotelu Plzeň**** ve čtvrtek 22. září 2022.

 

 • předpokládaný počet účastníků je 500 osob
 • registrace účasti i ubytování včetně zástupců partnerů probíhá pouze registrací prostřednictvím registračního formuláře 
 • otevíráme možnost registrovat se na akci ve dvou úrovních: Standard (jen na konferenci) nebo Super (na konferenci včetně účasti na večerním programu), přičemž každý Partner konference má v rámci partnerského poplatku 2 vstupy Super zahrnuty, pro ostatní zástupce firmy nebo hosty je třeba v registraci správně zvolit, který druh účastnického poplatku objednáte
 • prosíme o vyplnění všech položek v registračním formuláři
 • registrace na konferenci bude uzavřena 13. 9. 2022, v případě potřeby změny je možné vyhovět pouze do tohoto data
 • prosíme o úhradu všech poplatků do 15. 9. 2022, v případě opačném si produkce vyhrazuje právo neuhrazenou registraci včetně ubytování stornovat

 

Partnerství

 • KKTS Konferenci může podporovat 5 Hlavních partnerů a 50 Partnerů 
 • každá společnost, která se stala partnerem konference, má podmínky partnerství uvedené v potvrzené objednávce
 • Partner má v partnerském poplatku zahrnuty 2 účastnické vstupy Super zdarma
 • v partnerském poplatku není zahrnuté ubytování, ubytování je nutné objednat prostřednictvím registračního formuláře
 • partnerům garantujeme ubytování v Parkhotelu Plzeň**** při registraci do 30. 6. 2022
 • v registračním formuláři prosím nezapomeňte zvolit v poli Účastník/ Partner/ Hlavní partner pozici Partner
 • výběr místa pro stánek podléhá časovému pořadí, v němž byla potvrzena objednávka partnerství

 

Stavba výstavních stánků

 • stánky partnerů - foyer a Big Hall
 • přednáškový program konference - sál CONFERENZA
 • velikost výstavního prostoru: 2,5 x 2m
 • vybavení připravené produkcí: 1x stůl, 2x židle
 • termín přípravy stánků: středa 21. 9. 2022 od 18:00
 • uzavření prostor pro přípravu: středa 21. 9. 2022 ve 22:00
 • vlastní vybavení: prodlužovačka
 • POZOR: stavba všech expozic musí být dokončena ve středu 22. 9. 2021 do 22:00 hodin!
 • Vklad materiálů do tašek pro účastníky
 • termín dodání materiálů: nejpozději středa 21. 9. 2022 do 18:30 - v případě dodání materiálů později NENÍ možné zařadit materiály ke kompletaci!!!
 • počet: 400 ks
 • max. velikost: A4
 • max. 1 druh materiálu od každého Partnera (pokud máte více věcí, je nutné dodat je v jedné složce)
 • materiály je možné dodat následujícími způsoby:
 • zaslat na adresu hotelu s doručením v termínu od 13. 9. 2022 do 21. 9. 2022, zásilka musí být označena "KONFERENCE KKTS 22. 9. 2022"
 • předat na místě produkci ve středu 21. 9. 2022 do 18:30 hodin

 

Přednáška

 • všechny společnosti, které mají zařazenou přednášku do programu, mají tuto skutečnost potvrzenu objednávkou
 • všechny prezentace v sále CONFERENZA budou probíhat ze společného notebooku napojeného na ozvučení a další techniku - NENÍ možné připojit vlastní notebook
 • požadovaný formát: ppt 
 • termín dodání přednášek: úterý 20. 9. 2022
 • adresa dodání přednášek: apolinova@pemcom.cz

 

Produkce

PEM Communication s.r.o.

Lužná 716/2, 160 00 Praha 6

IČ: 284 31 626, DIČ: CZ28431626

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městakým soudem v Praze, oddíl C, vložka 141017

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú.: 3768529001/5500