08:00
09:00
Registrace
09:00
09:15
Úvodní slovo: Kam kráčí telekomunikační sítě.
Jakub Rejzek; VNICTP z.s.
09:15
09:35
Úřad vlády: Záměry státu v podpoře budování infrastruktury, politiku RVIS, představení výhledu koordinátora pro digitalizaci, kroky pro podporu rozvoje digitalizace a internetové infrastruktury.
Ing. Vladimír Dzurilla. vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci.
09:35
10:00
Ericsson: 5G sítě pro FWA aplikace a privátní průmyslové sítě
Matúš Turcsány, Ericsson
10:00
10:20
Bezpečnost sítí, kybernetická rizika a aktuální témata, panelová diskuze
10:20
10:50
Dial Telecom:
Tomáš Strašák
10:50
11:05
Přestávka na kávu
11:05
11:35
PODA:
Martin Šigut
11:35
12:05
SITEL: Praktické využití zemních napájecích energetických sloupků pro propojení optické infrastruktury ve městech a obcích, ukázkách realizací s využitím napojení optického vlákna.
Mgr. Bc. Marek Sodoma
12:05
12:30
2. výzva dotačního programu v OP PIK pro výstavbu vysokorychlostních sítí. Veřejná podpora v období po roce 2020.
Mgr. Petr Filipi, Ministerstvo průmyslu a obchodu
12:30
13:30
Oběd
13:30
13:50
PROFiber Networking CZ s.r.o: Zvyšování kapacity PON sítě – otevřená cesta pro upgrade
Ing. Jan Brouček, CSc.
13:50
14:10
ISP Legal & Technologies; WiFi 6, tedy 802.11ax. Nový bezdrátový standard, který nahrazuje 802.11ac.
Ing. Jan Stejskal
14:10
14:30
CETIN, modernizovaná síť MMO. Bonding, koncová zařízení. Novinky ve velkoobchodní nabídce.
Michal Frankl
14:30
14:50
BIM, Jaroslav Nechyba, Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
Jaroslav Nechyba, ředitel Odboru koncepce BIM
14:50
15:10
A10 Networks: Typické problémy CGNAT a monitorování jeho využití v praxi
Václav Paur, CTO, VPGC
15:10
15:20
Přestávka na kávu
15:20
15:40
Hospodářská komora ČR: Rekodifikace stavební legislativy. Národní plán pro gigabitovou společnost a Akční plán 2.0.
Mgr. Hana Továrková, HKČR.
15:40
16:00
Ericsson: MINI-LINK bezdrátové spoje
Jaroslav Švarc, Ericsson
16:00
16:20
Lupa.cz: Filtrování internetu? Sporný článek 13 a reforma copyrightu v Evropské unii
David Slížek
16:20
16:40
ČTÚ: definitivní řešení v pásmech 60 GHz a 5,8 GHz, výhled pro plánované otevření dalších úseků pásem RLAN. Bude nové pásmo PTMP ve 26 GHz?
Ing. Pavel Šístek, Český telekomunikační úřad, Oddělení koncepcí a strategií
16:40
17:00
ČTÚ: Kmitočty, aukce a ČTÚ v roce 2019 vůbec
Mgr. Jaromír Novák
17:00
17:20
ČMRZB: program Expanze, úvěr pro výstavbu telekomunikačních sítí s podporou státu a EU.
Aleš Trnka
17:20
17:40
Rezerva: bude doplněno
17:40
18:00
i4wifi 100MEGA Distribution: Dimenzování solárního napájení pro bezdrátové sítě
Martin Simandl
18:00
18:30
Tombola
19:00
00:00
Večeře a večerní program - účastnický poplatek Super

Pro partnery

Konference KKTS Sítě Brno 2019 je pořádána společností ISP Legal & Technologies s.r.o. a v produkci PEM Communication s.r.o.

Proběhne v prostorách OREA HOTEL VORONĚŽ**** ve středu 17. dubna 2019.

 • předpokládaný počet účastníků je 650 osob
 • registrace účasti i ubytování včetně zástupců partnerů probíhá pouze registrací prostřednictvím registračního formuláře 
 • otevíráme možnost registrovat se na akci ve dvou úrovních: Standard (jen na konferenci) nebo Super (na konferenci včetně účasti na večerním programu), přičemž každý Partner konference má v rámci partnerského poplatku 2 vstupy Super zdarma, pro ostatní zástupce firmy nebo hosty je třeba v registraci správně zvolit, který druh účastnického poplatku objednáte
 • prosíme o vyplnění všech položek v registračním formuláři
 • registrace na konferenci bude uzavřena 10. 4. 2019, v případě potřeby změny, je možné vyhovět pouze do tohoto data
 • prosíme o úhradu všech poplatků do 10. 4. 2019, v případě opačném si produkce vyhrazuje právo neuhrazenou registraci včetně ubytování stornovat

 

Partnerství

 • konferenci může podporovat 5 Hlavních partnerů a 42 Partnerů 
 • každá společnost, která se stala partnerem konference má podmínky partnerství uvedené v potvrzené objednávce
 • Partner má v partnerském poplatku zahrnuty 2 účastnické vstupy Super zdarma
 • Partner nemá v partnerském poplatku zahrnuté ubytování, ubytování je nutné objednat prostřednictvím registračního formuláře, partnerům garantujeme ubytování v hotelu OREA HOTEL VORONĚŽ**** při registraci do 15.2. 2019
 • v registračním formuláři prosím nezapomeňte zvolit v poli Účastník/ Partner/ Hlavní partner pozici Partner
 • kontaktní osobou pro komunikaci s partnery je Eva Špindlerová, spindlerova@pemcom.cz, +420 777 871 591
 • výběr místa pro stánek podléhá časovému pořadí, v němž byla potvrzena objednávka partnerství

 

Stavba výstavních stánků

 • velikost výstavního prostoru: 2,5x 2 m
 • vybavení připravené produkcí: 1x stůl, 2 židle
 • termín přípravy stánků: úterý 16. 4. 2019 od 18:00
 • vstup do konferenčního sálu: úterý 16.4. 2019 od 18:00
 • uzavření prostor pro přípravu: úterý 16.4. 2019 ve 23:00
 • vlastní vybavení: prodlužovačka

POZOR: stavba všech expozic musí být dokončena ve úterý 16.4. 2019 do 23:00 hodin!

 

Vklad materiálů do tašek pro účastníky

 • termín dodání materiálů: nejpozději úterý 16. 4. 2019 do 18:30 - v případě dodání materiálů později NENÍ možné zařadit materiály ke kompletaci!!!
 • počet: 400ks
 • maximální akceptovaná velikost: A4 (pokud máte více listů, je nutné je dodat v 1 složce)
 • materiály je možné dodat následujícími způsoby:
 • zaslat na adresu hotelu s doručením v termínu od 10. 4. 2019 do 16. 4. 2019, zásilka musí být označena "KONFERENCE KKTS 17. 4. 2019"
 • předat na místě produkci ve úterý 16. 4. 2019 do 18:30 hodin

 

Přednáška

 • všechny společnosti, které mají zařazenou přednášku do programu, mají tuto skutečnost potvrzenu objednávkou
 • všechny prezentace budou probíhat ze společného notebooku napojeného na ozvučení a další techniku - NENÍ možné připojit vlastní notebook
 • požadovaný formát: ppt 
 • termín dodání přednášek: úterý 16.4 . 2019
 • adresa dodání přednášek: apolinova@pemcom.cz

 

Produkci akce zajišťuje:

PEM Communication s.r.o.

Lužná 716/2, 160 00 Praha 6

IČ: 284 31 626, DIČ: CZ28431626

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městakým soudem v Praze, oddíl C, vložka 141017

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú.: 3768529001/5500

 

Kontaktní osoby:

Jana Apolínová

produkce (administrativa, registrace, ubytování)

apolinova@pemcom.cz

+420 728 306 688

Eva Špindlerová

jednatelka (partnerství)

spindlerova@pemcom.cz

+420 777 871 591