08:00
08:50
Registrace a ranní káva
08:45
09:00
Keynote Speech
Jakub Rejzek
prezident, VNICTP
09:00
09:05
Úvodní slovo hejtmana Olomouckého kraje
Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje
09:05
09:20
Úvodní slovo
Marek Ebert
předseda Rady ČTÚ
Zdeněk Zajíček
viceprezident, Hospodářská komora České republiky
Jan Skopeček
místopředseda Poslanecké sněmovny
09:20
09:40
Je internet stále svobodné médium?
Jakub Rejzek
prezident, VNICTP
Šimon Zajíček
ředitel, CEVRO
09:40
10:20
Panelová diskuze na téma blokování obsahu v internetu
Marek Ebert
předseda Rady ČTÚ
Jan Skopeček
místopředseda Poslanecké sněmovny
Zdeněk Zajíček
viceprezident, Hospodářská komora České republiky
Matyáš Zrno
novinář, publicista
Patrik Zandl
internetový podnikatel, novinář
Jan Kolouch
Metodik kybernetické bezpečnosti, CESNET
Tereza Rychtaříková
členka představenstva HK ČR
10:20
10:40
AK Chrenek, Toman, Kotrba: Změny ZEK, NIS2, Cyber Resilience Act, kompletní proměna kybernetického prostředí v České republice
Šimon Toman
právník, AK Chrenek, Toman, Kotrba
Miroslav Kopeček
právník, AK Chrenek, Toman, Kotrba
10:40
11:00
NÚKIB
11:00
11:30
SITEL International: Dlouhodobý pronájem infrastruktury
Lubomír Švanda
Key Account Manager, SITEL
11:30
11:50
FORTINET: Přednáška odborného garanta sekce kybernetická bezpečnost
11:50
12:10
CETIN v roce 2023 - novinky
Michal Frankl
ředitel divize Strategie a podpora podnikání, CETIN
12:10
12:30
PROFIcomms: Zkušenosti s nasazením XGSPON a další možnosti výdělku pro ISP
Roman Štemberk
vedoucí obchodního oddělení ISP/Telco, PROFIcomms
12:30
13:00
ERICSSON: Přednáška hlavního partnera
13:00
14:30
OBĚD
14:30
18:00
ODPOLEDNÍ ČÁST PROGRAMU - SÁL 1
14:30
15:00
AK Pelikán, Krofta, Kohoutek: Klamavá reklama a penetrační ceny
Augustin Kohoutek
AK Pelikán, Krofta, Kohoutek
15:00
15:30
Whalebone: Co DNS4EU znamená pro poskytovatele internetu?
Filip Sklenár
Business Development Manager, Whalebone
15:30
15:50
ČEZ Distribuce: Problematika aplikace institutů stavu nouze a předcházení stavu nouze v elektroenergetice
Michal Bláha
specialista pro legislativu řízení v reálném čase, ČEZ Distribuce
15:50
16:00
WRC 2023 a horních 6 GHz
Pavel Šístek
vedoucí Oddělení koncepce a strategie, ČTÚ
Jakub Rejzek
prezident, VNICTP
16:00
16:30
ČTÚ: Metodika vyhodnocování dopadu kapacity sítě
Petr Koudelka
Oddělení kontroly datových služeb Brno, ČTÚ
Karel Tomala
Oddělení kontroly datových služeb Brno, ČTÚ
16:30
16:45
MPO: Návodné pokyny a nový GBER
Petr Filipi
ředitel Odboru Digitalizace a internetu, MPO
16:45
17:00
MPO: Digitální technické mapy: důležitý nástroj digitalizace stavebního řízení.
David Valíček
vedoucí Oddělení rozvoje internetu a digitální infrastruktury, MPO
17:00
17:10
enovation
17:10
17:25
F5 Networks: F5XC
Martin Oravec
systémový inženýr se zaměřením na řešení pro ISP / Telco, F5 Networks
17:25
17:45
AK Pokorný, Wagner & Partneři: Omezování teroristického obsahu, propagandy a dezinformací na internetu
Tomáš Martiník
advokát, AK Pokorný, Wagner & Partneři
Klára Štenclová
advokátní koncipientka, AK Pokorný, Wagner & Partneři
17:45
18:00
Tombola a závěrečné slovo
14:30
18:00
ODPOLEDNÍ ČÁST PROGRAMU - SÁL 2
14:30
14:50
AI a jeho využití v dnešním světě
Patrik Zandl
internetový podnikatel, novinář
14:50
15:20
FlowCutter: Detekce anomálií v síti
Matěj Pavelka
jednatel, FlowCutter
15:20
15:40
CESNET: SOC, a mohla bych ho vidět?
Jan Kolouch
Metodik kybernetické bezpečnosti, CESNET
15:40
16:00
ČVUT: Privátní sítě 5G
Michal Poupa
oddělení inteligentních systémů, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT
16:00
16:40
Česká síť: Využití FVE energie pro internetové providery aneb 13 let provozování ostrovních FVE přístupových bodů
Jaroslav Rada
jednatel, Česká síť
16:40
17:00
UKEN: Komunitní energetika
Laura Otýpková
vedoucí sekce Odpovědné energie, UKEN
17:00
17:20
Technická přednáška
17:20
17:40
CZ.NIC: Past na pokročilé botnety
Martin Kunc
Security Analyst CZ.NIC-CSIRT a CSIRT.CZ, CZ.NIC, z.s.p.o.
19:30
00:00
Večerní program - poplatek SUPER

Ceny KKDS

Každá konference dává možnost setkání více než 500 lidí z oboru telekomunikací, IT a oborů s nimi souvisejících. Každý z účastníků je něčím výjimečný a jedinečný. Věříme, že někteří z vás si zaslouží více a proto jsme se rozhodli připravit ocenění KKDS ve třech kategoriích - ZLATÝ GIGABIT, ZLATÝ TERABIT a ZLATÝ REJSEK. Bude nám ctí, když nám pomůžete vybrat.

ZLATÝ GIGABIT

Tato cena je určena pro instituci či osobu, která v uplynulém roce významně ovlivnila odvětví telekomunikací v České republice.

  • Nositelem ceny se stane ta fyzická nebo právnická osoba, která získá nejvyšší počet hlasů.
  • Návrhy na udělení ceny mohou předkládat odborné instituce, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace nebo fyzické osoby účastnící se konference KKDS Olomouc 2023.
  • Písemné návrhy zasílejte do 15. 4. 2023 na emailovou adresu apolinova@pemcom.cz. Součástí návrhu musí být stručné odůvodnění pro udělení ceny navrhované fyzické či právnické osobě. Výhradním právem každé navrhované právnické či fyzické osoby je udělení ceny odmítnout.

 

ZLATÝ TERABIT

Tato cena je určena pro instituci či osobu, která v uplynulém roce významně ovlivnila odvětví telekomunikací v České republice.

  • Nositelem ceny se stane fyzická nebo právnická osoba, kterou vybere odborná porota složená z členů organizačního výboru konference KKDS. Předseda organizačního výboru KKDS má dva hlasy. Výhradním právem každé navrhované právnické či fyzické osoby je udělení ceny odmítnout.

 

ZLATÝ REJSEK

Tato cena je určena pro veřejnou správu či fyzickou osobu působící ve veřejné správě. Jedná se o ocenění za dokončení významného projektu či jeho podstatné části

  • Návrhy na udělení ceny mohou předkládat odborné instituce, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace nebo fyzické osoby účastnící se konference KKDS Olomouc 2023.
  • Písemné návrhy zasílejte do 15. 4. 2023 na emailovou adresu apolinova@pemcom.cz. Součástí návrhu musí být stručné odůvodnění pro udělení ceny navrhované fyzické či právnické osobě. 
  • Cenu uděluje předseda organizačního výboru KKDS. Lze udělit jednu cena za konferenci. Výhradním právem každé navrhované právnické či fyzické osoby je udělení ceny odmítnout.