08:30
09:00
Registrace
08:55
08:59
Uvedení programů workshopů
09:00
09:45
Novinky a uspořádání spektra v ČR, využitelnost pro regionální operátory, pravidla a efektivní správa licencí
09:45
10:05
Uspořádání spektra v SR, využitelnost pro regionální operátory, pravidla a efektivní správa licencí
10:05
11:00
Plánujte MW spoje jako profesionálové! Navyšování přenosových kapacit a vývoj rádiových spojů, marketing vs. skutečnost
11:00
11:15
Cofee break
11:15
11:45
Jednotné informační místo, procesy usnadnění výstavby podle zákona 194/2017 Sb. , Metodika ověřování rychlostí přípojek ČTÚ - představení záměru
11:45
12:30
Výstavba a rádiové plánování WiFi sítě - jak zkrotit rušení vhodným návrhem anténních systémů
12:30
14:00
Přestávka na oběd
14:00
15:00
Technologie a standardy ukládání optického vlákna do země, metody bezvýkopových technologií, protlaky, závěsné systémy, legislativa a praxe
15:00
15:45
Měření vlastností optické trasy a vyhodnocení měření, základní troubleshooting, výpočty útlumu, útlum na splitteru
15:45
16:10
GPON vs PTP sítě návrhy, topologie, budoucí rozvoj technologií
16:10
16:15
Nelicencovaná pásma, otevřená velkoobchodní síť, pronájem okruhů
16:15
16:30
Měření internetu
16:30
16:50
Cofee break
16:50
17:20
Evidence a plánovací software optických sítí

Partneři

Pořádající partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partner