18.3.2021

Webinář "Jak správně vyplnit tarify do srovnávacího webového nástroje ČTÚ a splnit tak náležitosti Vyhlášky č. 582/2020 Sb."

18.03.2021 - Internet, Facebook a Youtube živé vysílání

ZÁZNAM Z ONLINE WEBINÁŘE NALEZNETE NA YOUTUBE NA ODKAZE ZDE 

 

Vážení kolegové, 

 

dovolujeme si pozvat Vás touto cesto na webinář "Jak správně vyplnit tarify do srovnávacího webového nástroje ČTÚ a splnit tak náležitosti Vyhlášky č. 582/2020 Sb. "

Povinnost uvádět nabídku tarifů zavedl Kodex elektronických komunikací, česká legislativa tuto povinnost implementovala v §66 odst. 4 zákona 127/2005 Sb. ZEK.

 

Termín webináře je ve čtvrtek 18. března 2021 od 9:00 na přibližně 2 hodiny. 

Odkaz na registraci a přihlášení do webináře: zde

Záznam webináře: zde 

 

Podle této vyhlášky jsou operátoři povinni vkládat informace o službách do systému srovnávacího nástroje nejpozději do jednoho měsíce od jejich změny, včetně informace o dostupnosti služeb poskytovaných v
pevném místě na jednotlivých adresních místech. Informace o geografické dostupnosti služeb, zobrazené ve srovnávacím nástroji, může obsahovat jistou míru nepřesnosti. Vyhláška č. 582/2020 umožňuje,
aby podnikatel vykázal službu jako dostupnou v celé ulici, obci, městské části či městském obvodu (u statutárních měst a hlavního města Prahy) v případě, kdy tuto službu dokáže poskytnout na 75 % adresních
míst dané územní jednotky do 30 dnů od objednání služby spotřebitelem. Skutečnou dostupnost služby je tak v případě zájmu o objednání služby vždy nejprve třeba ověřit u příslušného poskytovatele. Informace o
adresních místech čerpá ČTÚ z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který spravuje Český úřad zeměměřický a katastrální. Úřad od Srovnavače očekává, že si spotřebitelé budou moci na základě zadaných parametrů vybírat individuálně nejvhodnější dostupnou službu, poskytovatelé služeb si zase mohou ověřit, nakolik jsou jejich nabídky konkurenceschopné ve srovnání s ostatními podnikateli. Cílem srovnávacího nástroje je podle Úřadu i dynamičtější rozvoj trhu elektronických komunikací prostřednictvím tlaku informovaných spotřebitelů na poskytovatele služeb, rychlejší úpravu nabídek a tím i rozvoj konkurenčního prostředí. 

Jakkoliv můžeme považovat snahu státu nahradit běžné tržní nástroje webovou náhradou internetových prezentací operátorů za diskutabilní, zneužitelné a nepostihující možnosti zřizování tarifů pro podnikatele,
jde o povinnost plynoucí ze zákona a jako takovou ji musíme brát vážně.

Tato vyhláška neovlivňuje možnost smluvní svobody u individuálních tarifů a nenařizuje povinnost změny struktury tarifů.

 

Záznam z webináře: zde

ZÁZNAM Z ONLINE WEBINÁŘE NALEZNETE NA YOUTUBE NA ODKAZE ZDE 

 

Vážení kolegové, 

 

dovolujeme si pozvat Vás touto cesto na webinář "Jak správně vyplnit tarify do srovnávacího webového nástroje ČTÚ a splnit tak náležitosti Vyhlášky č. 582/2020 Sb. "

Povinnost uvádět nabídku tarifů zavedl Kodex elektronických komunikací, česká legislativa tuto povinnost implementovala v §66 odst. 4 zákona 127/2005 Sb. ZEK.

 

Termín webináře je ve čtvrtek 18. března 2021 od 9:00 na přibližně 2 hodiny. 

Odkaz na registraci a přihlášení do webináře: zde

Záznam webináře: zde 

 

Podle této vyhlášky jsou operátoři povinni vkládat informace o službách do systému srovnávacího nástroje nejpozději do jednoho měsíce od jejich změny, včetně informace o dostupnosti služeb poskytovaných v
pevném místě na jednotlivých adresních místech. Informace o geografické dostupnosti služeb, zobrazené ve srovnávacím nástroji, může obsahovat jistou míru nepřesnosti. Vyhláška č. 582/2020 umožňuje,
aby podnikatel vykázal službu jako dostupnou v celé ulici, obci, městské části či městském obvodu (u statutárních měst a hlavního města Prahy) v případě, kdy tuto službu dokáže poskytnout na 75 % adresních
míst dané územní jednotky do 30 dnů od objednání služby spotřebitelem. Skutečnou dostupnost služby je tak v případě zájmu o objednání služby vždy nejprve třeba ověřit u příslušného poskytovatele. Informace o
adresních místech čerpá ČTÚ z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který spravuje Český úřad zeměměřický a katastrální. Úřad od Srovnavače očekává, že si spotřebitelé budou moci na základě zadaných parametrů vybírat individuálně nejvhodnější dostupnou službu, poskytovatelé služeb si zase mohou ověřit, nakolik jsou jejich nabídky konkurenceschopné ve srovnání s ostatními podnikateli. Cílem srovnávacího nástroje je podle Úřadu i dynamičtější rozvoj trhu elektronických komunikací prostřednictvím tlaku informovaných spotřebitelů na poskytovatele služeb, rychlejší úpravu nabídek a tím i rozvoj konkurenčního prostředí. 

Jakkoliv můžeme považovat snahu státu nahradit běžné tržní nástroje webovou náhradou internetových prezentací operátorů za diskutabilní, zneužitelné a nepostihující možnosti zřizování tarifů pro podnikatele,
jde o povinnost plynoucí ze zákona a jako takovou ji musíme brát vážně.

Tato vyhláška neovlivňuje možnost smluvní svobody u individuálních tarifů a nenařizuje povinnost změny struktury tarifů.

 

Záznam z webináře: zde

Partner new: 

Pořádající společnost