11:00
12:30
Registrace účastníků, welcome coffee break
12:30
14:30
Úvodní slovo, blok přednášek I.
14:30
15:00
Přestávka na kávu
15:00
16:30
Blok přednášek II.
16:30
17:00
Přestávka na kávu
17:00
18:30
Blok přednášek III., závěrečná diskuze

Pro partnery

Kontaktní osoby

Eva Špindlerová
jednatelka (partnerství)
+420 777 871 591
Jana Apolínová
produkce (administrativa, registrace, ubytování)
+420 728 306 688

Seminář KKTS Sítě Olomouc 2020 je pořádán společností ISP Legal & Technologies s.r.o. a v produkci PEM Communication s.r.o.

Proběhne v prostorách hotelu NH OLOMOUC CONGRESS**** ve středu 22. dubna 2020.

 

 • předpokládaný počet účastníků je 200 osob

 • registrace účasti probíhá pouze prostřednictvím registračního formuláře 

 • prosíme o vyplnění všech položek v registračním formuláři

 • registrace na seminář bude uzavřena 15. 4. 2020, v případě potřeby změny je možné vyhovět pouze do tohoto data

 • prosíme o úhradu poplatků do 15. 4. 2020, v případě opačném si produkce vyhrazuje právo registraci stornovat

 

Partnerství

 • Seminář KKTS Olomouc mohou podporovat 2 Hlavní partneři a 10 Partnerů
 • každá společnost, která se stala Partnerem semináře, má podmínky partnerství uvedené v potvrzené objednávce
 • Partner má v partnerském poplatku zahrnut 1 účastnický vstup zdarma
 • v registračním formuláři prosím nezapomeňte zvolit v poli Účastník/ Partner/ Hlavní partner pozici Partner
 • kontaktní osobou pro komunikaci s partnery je Eva Špindlerová, spindlerova@pemcom.cz, +420 777 871 591
 • výběr místa pro stánek podléhá časovému pořadí, v němž byla potvrzena objednávka partnerství

 

Stavba výstavních stánků

 • velikost výstavního prostoru: 2,5x 2 m
 • vybavení připravené produkcí: 1x stůl, 2x židle
 • termín přípravy stánků: středa 22. 4. 2020 od 8:00 do 11:00
 • vstup do konferenčního sálu: středa 22. 4. 2020 od 9:00
 • uzavření prostor pro přípravu: středa 22. 4. 2020 v 11:00
 • vlastní vybavení: prodlužovačka
 • POZOR: stavba všech expozic musí být dokončena ve středu 22. 4. 2020 do 11:00 hodin!

 

Přednáška

 • všechny společnosti, které mají zařazenou přednášku do programu, mají tuto skutečnost potvrzenu objednávkou
 • všechny prezentace budou probíhat ze společného notebooku napojeného na ozvučení a další techniku - NENÍ možné připojit vlastní notebook
 • požadovaný formát: ppt 
 • termín dodání přednášek: pondělí 20. 4. 2020
 • adresa dodání přednášek: apolinova@pemcom.cz

 

Produkci akce zajišťuje:

PEM Communication s.r.o.

Lužná 716/2, 160 00 Praha 6

IČ: 284 31 626, DIČ: CZ28431626

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městakým soudem v Praze, oddíl C, vložka 141017

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú.: 3768529001/5500