08:00
09:00
Registrácia
09:00
10:30
Blok I.
10:30
11:00
Coffee break
11:00
12:30
Blok II.
12:30
13:30
Obed
13:30
15:30
Blok III.
15:30
16:00
Coffee break
16:00
18:00
Blok IV.
20:00
23:30
Večerní program - poplatek Super

Pre partnerov

Kontaktní osoby

Eva Špindlerová
jednatelka (partnerství)
+420 777 871 591
Jana Apolínová
produkce (administrativa, registrace, ubytování)
+420 728 306 688

Konferencia KKTS Slovensko 2020 je usporiadaná spoločnosťou ISP Legal & Techologies s.r.o. a v produkcii spoločnosti PEM Communication s.r.o.

V tomto roku prebehne na Slovensku v priestoroch Hotela SENEC**** v termíne 5. 11. 2020.

 • predpokladaný počet účastníkov je 350 osôb
 • registrácia účasti a ubytovania prebieha iba prostredníctvom registračného formulára
 • prosíme o vyplnenie všetkých povinných položiek v registračnom formulári
 • registrácia na konferenciu bude uzavretá 28. 10. 2020, v prípade potreby zmeny, je možné vyhovieť len do tohto dátumu
 • prosíme o úhradu poplatkov do 28. 10. 2020, v opačnom pripade si produkcia vyhradzuje právo registráciu vrátane ubytovania stornovať 

 

Partnerstvo

 • konferencii môžu podporovať 4 Hlavní partneri 29 Partnerov
 • každá spoločnosť, ktorá sa stala partnerom konferencie, má podmienky partnerstva uvedené v potvrdenej objednávke
 • Partner má v partnerskom poplatku zahrnuté 2 účastnícke vstupy SUPER zadarmo
 • Partner nemá v partnerskom poplatku zahrnuté ubytovanie, ubytovanie je nutné objednať prostredníctvom registračného formulára
 • partnerom garantujeme ubytovanie v Hoteli SENEC**** pri registrácii do 13. 8. 2020
 • v registračnom formulári prosím nezabudnite zvoliť v poli Účastník / Partner / Hlavný partner pozíciu Partner
 • výber miesta pre stánok podlieha časovému poradiu, v ktorom bola potvrdená objednávka partnerstva

 

Stavba výstavných stánkov

 • veľkosť výstavného priestoru: 2,5 x 2m
 • vybavenie pripravené produkciou: 1x stôl, 2x stolička
 • termín prípravy stánkov: streda 4. 11. 2020 od 16:00
 • vstup do konferenčnej sály: streda 4. 11. 2020 od 16:00
 • uzavretie priestor pre prípravu: streda 4. 11. 2020 do 22:00
 • vlastné vybavenie: predlžovačka

POZOR: stavba všetkých expozícií musia byť dokončená v stredu 4. 11. 2020 do 22:00 hodín!

 

 

Vklad materiálov do tašiek pre účastníkov

 • termín dodania materiálov: najneskôr streda 4. 11. 2020 do 16:30 - v prípade dodania materiálov neskôr NIE JE možné zaradiť materiály ku kompletizácii !!!
 • počet: 250 ks
 • materiály je možné dodať nasledujúcimi spôsobmi:
 • zaslať na adresu hotela s doručením v termíne od 28. 10. 2020 do 4. 11. 2020, zásielka musí byť označená "KONFERENCIA KKTS 5. 11. 2020"
 • odovzdať na mieste produkciu v stredu 4. 11. 2020 do 16:30 hod

 

Produkciu akcie zabezpečuje:

PEM Communication s.r.o.

Lužná 716/2, 160 00 Praha 6

Identifikačné číslo pre daň: SK4120044731

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., SK, č.ú. 2948026917/1100