08:00
09:00
Registrácia
09:00
10:30
Blok I.
10:30
11:00
Coffee break
11:00
12:30
Blok II.
12:30
13:30
Obed
13:30
15:30
Blok III.
15:30
16:00
Coffee break
16:00
18:00
Blok IV.
20:00
23:30
Večerní program - poplatek Super

Platby

Účastnícky poplatok a ubytovanie je možné uhradiť prevodom na účet.

Platbu možno vykonať len v EUR.

 

Platobné údaje - SK účet:

Vlastník účtu PEM Communication s.r.o., Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, ČR

Tatra banka, a.s., SK

Identifikačné číslo pre daň: SK4120044731

číslo účtu 2948026917/1100

VS je Vaše telefónne číslo

SS 35

Platbu zo zahraničia možno uhradiť v EUR prevodom na účet č. (IBAN) SK3311000000002948026917, SWIFT TATRSKBX 

 

Po prijatí platby na účet PEM Communication s.r.o. Vám bude najneskôr do 14 dní zaslaný doklad o platbe na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Konečný daňový doklad obdržíte najneskôr do 19. 11. 2020.

Platby za účasť na konferencii a ubytovanie musia byť prijaté na účet PEM Communication s.r.o. najneskôr do 28. 10. 2020!