08:00
09:00
Registrace
08:50
09:00
Zahájení konference
09:00
09:30
Co neměřím, to neřídím
09:30
10:00
Ohlédnutí a rekapitulace. Co se podařilo a co méně. Co nás čeká v regulaci z Evropy a jak se to dotkne ISP. ECC.
10:00
10:30
Bezdrátová komunikace NGA, něco ze Švédska a ne z Číny
10:30
10:45
Přestávka na kávu a občerstvení
10:45
11:05
Boříme mýty o IPTV v sítích ISP!
11:05
11:25
Jaké byly hlavní milníky čtvrtstoletí Internetu v ČR a jak Internet vypadal kdysi dávno
11:25
11:55
Poslední trendy na trhu velkokapacitních přenosů - ceny, požadavky operátorů, trasy, světové trendy
11:55
12:25
SOS servis
12:25
12:45
Oběd - 1. skupina/Měření teploty pomocí optického vlákna (Sitel) a soutěž ve svařování optických vláken (VanCo) - 2. skupina
12:45
13:15
Oběd - 2. skupina/Měření teploty pomocí optického vlákna (Sitel) a soutěž ve svařování optických vláken (VanCo) - 1. skupina
13:15
13:30
Quo Vadis, ČTÚ?
13:30
13:45
Ochrana osobních údajů a nebezpečí pro ISP z hlediska automatického odevzdávání dat
13:45
14:15
Hospodásřká komora a její práce v telekomunikacích, Sekce HK ČR pro ICT
14:15
14:45
Dotace NGA, Evropský regulační rámec, pokračující GSD, změny v kmitočtovém spektru, akční plán usnadnění výstavby
14:45
15:20
Akční plán usnadnění výstavby, kmitočty dotační politika, regulace z EU, GDPR a ochrana osobních údajů
15:20
15:40
Zníženie úhrad za frekvencie v bielych miestach, výberové konania na frekvencie a aplikácie RÚ.
15:40
15:55
Přestávka na kávu a občerstvení
15:55
16:20
Evropské nařízení o ochraně osobních údajů: evoluce či revoluce pro sektor ISP? Představení nového předpisu, který nahradí zákon o ochraně osobních údajů. Nové mechanismy ochrany, nový dozor pro prostředí internetu.
16:20
16:40
IdeálníPřipojení.cz – nový prodejní kanál pro regionální ISP
16:40
17:00
Proč zpřístupnit svoji síť ostatním operátorům
17:00
17:20
Bezpečnost Internetu v éře IoT - poznatky z vývoje routerů Turris. Internet věcí (IoT) je nejenom příležitost, ale také obrovské bezpečnostní riziko.
17:20
17:45
Představení dohledového centra, řešení incidentů na datových okruzích
17:45
18:05
How to make difference in Broadband Market
18:05
18:25
Tombola
20:00
23:30
Večeře a večerní program - účastnický poplatek Super

Program

8:00 - 9:00

Registrace

8:50 - 9:00

Zahájení konference

9:00 - 9:30

Co neměřím, to neřídím

9:30 - 10:00

Ohlédnutí a rekapitulace. Co se podařilo a co méně. Co nás čeká v regulaci z Evropy a jak se to dotkne ISP. ECC.

Informace v teto prezentaci jsou velmi kusé. Podrobnější očekávajte v Plzni kde bude větší prostor. Komentář můžete sledovat na videu.

9cihak.pdf(16.3 MB)
10:00 - 10:30

Bezdrátová komunikace NGA, něco ze Švédska a ne z Číny

3ericsson.pdf(1.82 MB)
10:30 - 10:45

Přestávka na kávu a občerstvení

10:45 - 11:05

Boříme mýty o IPTV v sítích ISP!

4smartcomp.pdf(9.56 MB)
11:05 - 11:25

Jaké byly hlavní milníky čtvrtstoletí Internetu v ČR a jak Internet vypadal kdysi dávno

11:25 - 11:55

Poslední trendy na trhu velkokapacitních přenosů - ceny, požadavky operátorů, trasy, světové trendy

11:55 - 12:25

SOS servis

7sitel.pdf(2.38 MB)
12:25 - 12:45

Oběd - 1. skupina/Měření teploty pomocí optického vlákna (Sitel) a soutěž ve svařování optických vláken (VanCo) - 2. skupina

12:45 - 13:15

Oběd - 2. skupina/Měření teploty pomocí optického vlákna (Sitel) a soutěž ve svařování optických vláken (VanCo) - 1. skupina

13:15 - 13:30

Quo Vadis, ČTÚ?

13:30 - 13:45

Ochrana osobních údajů a nebezpečí pro ISP z hlediska automatického odevzdávání dat

Informace v této prezentaci jsou velmi kusé. Podrobnější očekávajte v Plzni kde bude větší prostor. Komentář můžete sledovat na videu.

9cihak.pdf(16.3 MB)
13:45 - 14:15

Hospodásřká komora a její práce v telekomunikacích, Sekce HK ČR pro ICT

14:15 - 14:45

Dotace NGA, Evropský regulační rámec, pokračující GSD, změny v kmitočtovém spektru, akční plán usnadnění výstavby

11ebert.pdf(2.39 MB)
14:45 - 15:20

Akční plán usnadnění výstavby, kmitočty dotační politika, regulace z EU, GDPR a ochrana osobních údajů

panelová diskuze

15:20 - 15:40

Zníženie úhrad za frekvencie v bielych miestach, výberové konania na frekvencie a aplikácie RÚ.

13vavro.pdf(2.49 MB)
15:40 - 15:55

Přestávka na kávu a občerstvení

15:55 - 16:20

Evropské nařízení o ochraně osobních údajů: evoluce či revoluce pro sektor ISP? Představení nového předpisu, který nahradí zákon o ochraně osobních údajů. Nové mechanismy ochrany, nový dozor pro prostředí internetu.

16:20 - 16:40

IdeálníPřipojení.cz – nový prodejní kanál pro regionální ISP

15lemointernet.pdf(165.51 KB)
16:40 - 17:00

Proč zpřístupnit svoji síť ostatním operátorům

16fiber4.pdf(11.67 MB)
17:00 - 17:20

Bezpečnost Internetu v éře IoT - poznatky z vývoje routerů Turris. Internet věcí (IoT) je nejenom příležitost, ale také obrovské bezpečnostní riziko.

17cz.pdf(858.63 KB)
17:20 - 17:45

Představení dohledového centra, řešení incidentů na datových okruzích

18cetin.pdf(5.63 MB)
17:45 - 18:05

How to make difference in Broadband Market

18:05 - 18:25
20:00 - 23:30

Večeře a večerní program - účastnický poplatek Super